Cos­ta Bra­va — Metre quadrat

55'00 174'20 

Crea la teva pròpia composició combinant les següents opcions:

Rajola tradicional de la Bisbal de l'Empordà, MODEL BANYISTES
174,20 € el metre quadrat (50 peces de 10 x 20 cm).

Inclou 50 rajoles sense esmaltar amb banyistes en colors variats.

Rajola tradicional de la Bisbal de l'Empordà, MODEL MAR
174,20 € el metre quadrat (50 peces de 10 x 20 cm).

Inclou 50 rajoles esmaltades amb el model MAR.

Rajola tradicional de la Bisbal de l'Empordà, LLIS
55,00 € el metre quadrat (50 peces de 10 x 20 cm).

Inclou 50 rajoles sense esmaltar, sense dibuix.

Neteja

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment habi­tual: 7–15 dies.

Aquests són els únics for­mats dis­po­ni­bles per com­prar des del web.

Veu­re altres for­mats, mides i colors a la pàgi­na de producte.

Con­tac­ta amb nosal­tres per a coman­des espe­cials i/o més informació.

Dimensions N/A
Metro cuadrado

Baldosa tradicional de la Bisbal d'Empordà, LISO, Rajola tradicional de la Bisbal d'Empordà, MODEL BANYISTES, Rajola tradicional de la Bisbal d'Empordà, MODEL MAR

SKU: N/A Categoria: