El barri — Metre quadrat

126'42 152'46 

Rajola esmaltada regular
126,42 € el metre quadrat (44 peces de 15 x 15 cm).

Rajola esmaltada tradicional de La Bisbal d'Empordà
152,46 € el metre quadrat (44 peces de 15 x 15 cm).

Neteja

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment habi­tual: 7–15 dies.

Aquests són els únics for­mats dis­po­ni­bles per com­prar des del web.

Veu­re altres for­mats, mides i colors a la pági­na de producte.

Con­tac­ta amb nosal­tres per a coman­des espe­cials i/o més informació.

Pes N/A
Dimensions N/A
Metro cuadrado

Rajola esmaltada regular de 15 x 15 cm, Rajola esmaltada tradicional de 15 x 15 cm

SKU: SKULL-1-2-1 Categoria: