Porns­tars — Metre quadrat

120'40 145'20 

Rajola esmaltada regular
120,40 € el metre quadrat (44 peces de 15 x 15 cm).

Rajola esmaltada tradicional de La Bisbal d'Empordà
145,20 € el metre quadrat (44 peces de 15 x 15 cm).

Neteja

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment habi­tual: 7–15 dies.

Aquests són els únics for­mats dis­po­ni­bles per com­prar des del web.

Veu­re altres for­mats, mides i colors a la pági­na de producte.

Con­tac­ta amb nosal­tres per a coman­des espe­cials i/o més informació.

Pes N/A
Dimensions N/A
Square meter

Rajola esmaltada regular de 15 x 15 cm, Rajola esmaltada tradicional de 15 x 15 cm

SKU: PORNSTARS-1 Categoria: