Sant Jor­di — Mural Autoadhesiu

30'45 

Mural cerámico autoadhesiu de 2 rajoles de 15 x 15 cm.

Les rajoles tenen un revers adhesiu per enganxar-lo ràpidament a la paret sense cola ni ciment.

Després d'una cocció a 1000 °C, les nostres rajoles artesanals se serigrafien a mà amb esmalts de tercer foc i es couen posteriorment a 800 °C.

*A causa del procés artesanal, el to de les rajoles pot variar.

Consulta la guia de muntatge.
Quant.

Mural cerá­mi­co auto­adhe­siu de 2 rajo­les de 15 x 15 cm.

Les rajo­les tenen un revers adhe­siu per engan­xar-lo ràpi­da­ment a la paret sen­se cola ni ciment.

Des­prés d’u­na coc­ció a 1000 °C, les nos­tres rajo­les arte­sa­nals se seri­gra­fien a mà amb esmalts de ter­cer foc i es couen pos­te­rior­ment a 800 °C.

*A cau­sa del pro­cés arte­sa­nal, el to de les rajo­les pot variar.